De kosten voor zorg en wonen

De kosten voor zorg en ondersteuning
Klanten hebben een indicatie voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig om in een Thomashuis te wonen. Hiermee worden de kosten voor zorg en ondersteuning gefinancierd. Dit budget wordt door de klant/wettelijk vertegenwoordiger aangevraagd. De zorgondernemer is niet verantwoordelijk voor de hoogte en de uitbetaling van het PGB. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de klant/wettelijk vertegenwoordiger.

Een globale indeling van de woonkosten
De kosten van het wonen worden betaald met een uitkering of uit eigen middelen van de klant. Elke maand ontvangt de klant een rekening. Hierop worden alle kosten voor huur, service en maaltijden weergegeven. Uitgangspunt is dat iedere klant via een eigen uitkering (Wajong of WAO) voldoende middelen heeft om de kosten zelf te betalen.

• Huur voor de zit/slaapkamer circa € 300,- per maand *)
• Service- en waskosten circa € 125,- per maand *)
• Maaltijden circa € 200,- per maand *)
*) Prijswijzigingen voorbehouden.

     

 

Overige kosten
De klant is zelf verantwoordelijk voor:

• Het inrichten en aankleden van de eigen kamer.
• Het betalen van de zorgverzekering.
• Het verzekeren van de eigen inboedel.
• Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.
• Het afsluiten van een overlijdensverzekering.
• Privéuitgaven zoals kleding, toiletartikelen, persoonlijke verzorging, vakantie en uitstapjes.